سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در کشورهای خارجی یکی از مباحث مهم و قابل توجه می باشد. این امر می تواند شامل خرید ملک،ثبت شرکت، خرید اوراق قرضه، کاآفرینی ، خرید و بورس و … باشد. پیش از هرچیز شما می بایست اول هدف خود را از سرمایه گذاری مشخص کنید.

در برخی از سرمایه گذاری ها لازم است که خود فرد برای مدیریت در آن کشور حضور داشته باشد اما در برخی موارد دیگر خیر احتیاجی به حضور خود فرد سرمایه گذار نمی باشد.

گاهی هدف از سرمایه گذاری فقط رسیدن به سوددهی بیشتر می باشد و فرد مایل به گرفتن اقامت و مهاجرت نمی باشد، اما گاهی سرمایه گذاری با هدف گرفتن اقامت می باشد.

بعنوان مثال  شما با خرید ملک در ترکیه  می توانید اقامت آن کشور را به دست آورید اما قوانین  برخی کشورهای دیگر بصورتیست که شما با خرید ملک نمی توانید از امتیاز اقامت در آن کشور بهره مند شوید. پس مشخص کردن هدفتان در سرمایه گذاری امری جدی و ضروریست!

علاوه بر این برخی از سرمایه گذاری ها در برخی کشورها به دلیل اینکه شما با قوانین و حتی با بازار آن کشورها آشنایی ندارید برای شما سخت  و مشکل خواهند بود. موسسه ی مهاجرتی کاسپین در کنار شماست تا در امر سرمایه گذاری در کشور مورد نظرتان اطلاعات کافی را در اختیار شما قرار دهد.