اقامت

معنای لغوی اقامت سکون، آرامش و توقف و سکونت کردن می باشد و طبیعتا اقامتگاه نیز اشاره به قرارگاه و جای اقامت کردن دارد.

بهتر است با مفهوم کلی اقامت و انواع آن بیشتر آشنا شویم.

وقتی صحبت از اقامت داشتن در یک کشور خارجی می شود یعنی اینکه ما مجوز حضور در یک کشور دیگر را داشته باشیم. البته که مهم است که بدانیم چه زمان مایل به حضور در آن کشور هستیم و با انواع اقامت آشنا شویم.

تفاوت اقامت با تابعیت

اقامت با تابعیت دو مقوله ی کاملا جدا هستند. اینکه ما اقامت یک کشور را داشته باشیم دلیل بر این نیست که تابعیت آن کشور را هم داریم. در بحث اقامت شما فقط شرایط حضور و زندگی در یک کشور را دارید خواه اقامت موقت خواه اقامت دائم. اما در بحث تابعیت شما همچون دیگر تبعه ی آن کشور دارای حق سیاسی، معنوی و حقوقی خواهید بود. در امور سیاسی کشور از جمله انتخابات و … شریک هستید و موظف به رعایت قوانین و تکالیف مربوط به آن کشور خواهید بود.

انواع اقامت

اقامت دو نوع است : موقت  و دائم

اقامت موقت شامل مورادی می شود که شما با ویزای توریستی برای سفر گردشگری به آن کشور وارد شده اید، یا زمانی که با ویزای تحصیلی برای ادامه تحصیل به کشور خارجی می روید، ویا اینکه با ویزاهای مختلف سرمایه گذاری،ثبت شرکت و بطور کلی اشتغال به یک کشور خارجی می روند که در این صورت پس از گذز زمان و پرداخت مالیات های مربوط به ویزا می توان اقامت موقت خود را به اقامت دائم تبدیل کرد.

یک نکته قابل توجه در اقامت موقت: زمان اقامت و نوع آن در هر کشور با توجه به قوانین و مقررات وضع شده در آن کشور متفاوت است . برخی کشورها ماندد کانادا زمان 5 سال را برای ویزای توریستی خود تعیین کرده اند که فرد می تواند در این دوران چندین بار بطور نامحدود از این مرز عبور کنند اما برخی کشور های دیگر معمولا مدت زمان 3 ماه را برای اعتبار ویزا در نظر گرفته اند.

در اقامت دائم هم فرد می تواند بصورت نا محدود در کشور زندگی کند و رفت و آمد کند اما تفاوت مهمی که با تابعیت دارد عدم امتیاز شهروندی می باشد.

موسسه ی مهاجرتی کاسپین آماده ی همراهی شما در امر اقامت در اقصی نقاط جهان و همه ی کشورهای تحت پوشش شینگن و کشورهای مهاجر پذیر جهان از جمله کانادا، استرالیا، انگلستان و …. می باشد.