اعزام کادر درمانی

پزشکان ایرانی نیز می توانند برای تحصیل یا کار به کشور های خارجی مهاجرت کنند. خوشبختانه بسیاری از کشورها به دلیل کمبود نیرو در کادر درمانی اقدام به پذیرش پزشک از سایر کشور ها کرده اند. پزشکانی برای تحصیل یا کار به این کشور ها مهاجرت کنند بنا بر قوانین خاص هر کشور از مزایای خاصی برخوردار می شوند.

نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که مدرک پزشکی در ایران معادل مدرک فوق لیسانس در کشورهای اروپایی و آمریکا و انگلستان است، در نتیجه دوره های معادل سازی مدرک در کشور های مربوطه نیز پیش روی شما است.

شما می توانید برای راهنمایی بهتر و بیشتر در این امر از اطلاعات و راهنمایی هایی که موسسه مهاجرتی در اختیار شما قرار داده است، بهره مند شوبد.

لازم به ذکر است که کشورهای آلمان، اتریش، سوئد، کانادا و… کشورهایی هستند که اخذ ویزا برای پزشکان از آنها راحت تر است.